Edukacja Przyrodnicza w Szkole Podstawowej

Czasopismo naukowo-metodyczne, recenzowane (2000-2009)

Publikacja dofinansowywana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w latach 2000-2001 oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w latach 2002, 2004-2005.

Zespół Redakcyjny:

Ewa Arciszewska,

Krystyna Chmieleńska,

Andrzej Krajna (redaktor naczelny),

Leszek Ryk,

Krystyna Sujak-Lesz.

Rada Redakcyjna:

Tadeusz Domański (2000-2001),

Mick Dunne (od 2002 r.),

Stanisław Dylak,

Waldemar Gancarz,

Aleksandra Gołębiewska,

Adam Hibszer,

Ryszard M. Janiuk,

Ewa Podlesińska,

Elżbieta Polańska,

Aleksander Świątecki (2000-2001),

Josef Trna (od 2002 r.).

Lista osób zaangażowanych w redagowanie „Edukacji przyrodniczej...” :

 • dr Ewa Arciszewska, członek Zespołu Redakcyjnego 2000-2009,
 • mgr Alicja Badowska (Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu), recenzent z. 3-4/2004,
 • dr Zdzisław Biernacki (Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN), recenzent z. 1/2000,
 • dr Krystyna Chmieleńska (Uniwersytet Wrocławski), członek Zespołu Redakcyjnego 2000-2009, recenzent     z. 3-4/2003, 3-4/2004,
 • dr hab. Wojciech Czerwiński (UMK Toruń), recenzent zs. 2000, 1-2/2001,
 • dr Anna Dębicka (Uniwersytet Wrocławski), recenzent z. 1/2002, 2/2002, 3-4/2006, 1-2/2007, 3-4/2007,
 • dr hab. Tadeusz Domański (UMK, Toruń), członek Rady Redakcyjnej (2000-2001),
 • dr Mick Dunne (Bradford College, UK), członek Rady Redakcyjnej (od 2002 r.),
 • dr hab. Stanisław Dylak (UAM Poznań), członek Rady Redakcyjnej, redaktor naukowy działu „Teksty” (3-4/2003),
 • mgr Waldemar Gancarz (Stowarzyszenie Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych, Toruń), członek Rady Redakcyjnej,
 • dr Krzysztof Gąsecki (Uniwersytet Warmińska-Mazurski w Olsztynie), redakcja naukowa działu „Teksty”                (3-4/2004),
 • mgr Aleksandra Gołębiewska (Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu), członek Rady Redakcyjnej,
 • dr Adam Hibszer (UŚ), członek Rady Redakcyjnej, redaktor naukowy działu „Teksty” (3-4/2005, 1-2/2006),
 • dr Ryszard M. Janiuk (UMCS Lublin), członek Rady Redakcyjnej, redaktor naukowy działu „Teksty” (3-4/2002), recenzent zs. 2000, 3-4/2002,
 • dr Marta Kochan-Wójcik (Uniwersytet Wrocławski), recenzent z. 3-4/2005,
 • dr hab. Arkadiusz Kozubek (Uniwersytet Wrocławski), recenzent z. 1-2/2001,
 • mgr Andrzej Krajna (Uniwersytet Wrocławski), redaktor naczelny 2000-2009,
 • mgr Zofia Kuklińska (Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie), przyjaciel pisma, członek Zespołu Projektowego DONAP,
 • dr hab. Eugenia Malewska (Uniwersytet Warmińska-Mazurski w Olsztynie), recenzent z. 3-4/2004,
 • dr Elżbieta Małkiewicz (Uniwersytet Wrocławski), recenzent z. 1-2/2003, 1-2/2005,
 • dr Danuta Mrozińska (Uniwersytet Wrocławski), recenzent z. 1-2/2004, 1-2/2006,
 • dr hab. Jerzy Mroziński (Uniwersytet Wrocławski), recenzent z. 3-4/2001,
 • dr Jerzy Ogar (Akademia Pedagogiczna w Krakowie), recenzent z. 1/2000,
 • mgr Ewa Podlesińska (Polski Klub Ekologiczny, Gdańsk), członek Rady Redakcyjnej,
 • mgr Elżbieta Polańska (Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Ustawicznego w Lesznie), członek Rady Redakcyjnej,
 • dr Jarosław Proćków (Uniwersytet Wrocławski), recenzent z. 1-2/2001, 1-2/2003, 3-4/2003,
 • dr Leszek Ryk (Uniwersytet Wrocławski), członek Zespołu Redakcyjnego 2000-2009, recenzent z. 1-2/2005,     1-2/2006, 1-2/2007,
 • dr Elwira Samonek-Miciuk (UMCS Lublin), recenzent z. 3-4/2002, redaktor naukowy działu „Teksty” (3-4/2002),
 • dr Natalia Skinder (Uniwersytet Wrocławski), recenzent z. 1-2/2004,
 • dr Anna Smoczyńska (Uniwersytet Gdański), redaktor naukowy działu „Teksty” (3-4/2007).
 • dr Grażyna Suchanek (Akademia Świętokrzyska), redaktor naukowy działu „Teksty” (3-4/2006)
 • dr Krystyna Sujak-Lesz (Uniwersytet Wrocławski), członek Zespołu Redakcyjnego 2000-2009, recenzent              z. 2/2002, 3-4/2005, 3-4/2006, 3-4/2007,
 • dr hab. Aleksander Świątecki (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn), członek Rady Redakcyjnej (2000-2001),
 • Josef Trna (Uniwersytet Masaryka, Brno, Czechy), członek Rady Redakcyjnej (od 2002 r.),
 • dr Józefina Turło (UMK), redaktor naukowy działu „Teksty” (1-2/2004).

Ukazało się 31 zeszytów pisma (w 18 tomach), w których opublikowano 359 tekstów (w tym 327 artykułów naukowych bądź metodycznych). Spis zawartości kwartalnika w załączeniu.

Każdy z tomów poświęcony został omówieniu wybranych zagadnień metodycznych lub prezentacji dorobku Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych, o czym informował podtytuł tomu. Poniżej zestawienie wydanych w latach 2000-2009 tomów „Edukacji przyrodniczej...”: