30 czerwca 2020 roku mija 20 lat działalności Centrum Edukacji Nauczycielskiej w Uniwersytecie Wrocławskim.

W latach 2000-2019 Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego wydało 16 książek naukowo-metodycznych oraz 18 tomów kwartalnika „Edukacja przyrodnicza w szkole podstawowej”, a także cztery tomy „Problemów dydaktyki fizyki” we współpracy z Instytutem Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego.

Z okazji 20. rocznicy postanowiliśmy dokonać digitalizacji dorobku wydawniczego Centrum Edukacji Nauczycielskiej.

Zbiór uzupełniają prace „założycielskie” opracowane w latach 1988-1989, które posłużyły do opracowania modelu kształcenia nauczycieli realizowanego w Centrum Edukacji Nauczycielskiej w pierwszych latach funkcjonowania. Punktem wyjścia rozważań nad modelem kształcenia nauczycieli przyjętym przez Centrum Edukacji Nauczycielskiej były propozycje opracowane w ramach Resortowego Programu Badań Podstawowych III.30 „Unowocześnienie procesu dydaktycznego - model dydaktyk szczegółowych”.

 

Materiały pogrupowano w czterech działach:

Zespół redakcyjny:

Andrzej Krajna, Leszek Ryk, Krystyna Sujak-Lesz

Współpraca: Donata Zając

Strona informatyczna przedsięwzięcia: Piotr Perucki