Problemy dydaktyki fizyki

Edycja 2011, 2013, 2015, 2017

 

Redakcja:

Andrzej Krajna, Leszek Ryk, Krystyna Sujak-Lesz

 

Rada Redakcyjna:

prof. dr hab. Władysław Błasiak (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

prof. dr hab. Ewa Dębowska (Uniwersytet Wrocławski)

dr Tadeusz M. Molenda (Uniwersytet Szczeciński) – edycja 2011, 2013

prof. dr hab. Andrzej Majhofer (Uniwersytet Warszawski) – edycja 2015, 2017

dr Zygmunt Olesik (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie) – edycja 2015, 2017

dr Jerzy Ogar  (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) – edycja 2011

dr Piotr Skurski (Uniwersytet Łódzki)

prof. dr hab. Tadeusz Wibig (Uniwersytet Łódzki) – edycja 2017

dr Arkadiusz Wiśniewski (UMCS Lublin) – edycja 2011, 2013

Recenzenci:

prof. dr hab. Ryszard Cach, prof. dr hab. Adam Jezierski

Wydawca:

Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe

Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

Zakład Nauczania Fizyki Instytutu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego

 

Książka „Problemy dydaktyki fizyki” ma charakter naukowo-metodyczny, jest adresowana do nauczycieli fizyki i dydaktyków kształcących nauczycieli tego przedmiotu – stanowi „lustro kulturowe”, odbicie aktualnych zainteresowań naukowo-metodycznych środowiska. Chociaż poszczególne edycje są związane merytorycznie i emocjonalnie z Jesienną Szkołą „Problemy Dydaktyki Fizyki” – nie mają charakteru materiałów z konferencji.   

Teksty „konferencyjne” znajdują w nich poczesne miejsce, ale łamy są otwarte również dla Autorów nie biorących czynnego udziału w obradach Szkoły, chcących się podzielić ze środowiskiem nauczycieli i dydaktykami tego przedmiotu swoimi przemyśleniami nt. nauczania fizyki i przyrody od przedszkola po studia doktoranckie.

 

Przedmiotem zainteresowania były:

 • Przegląd dorobku uczelnianych zespołów dydaktycznych
 • Wokół nowych technologii w nauczaniu
 • Wokół nowych modeli nauczania
 • Cele nauczania fizyki dziś
 • Preteksty i konteksty nauczania fizyki dziś
 • Wybrane zagadnienia z zakresu dydaktyki fizyki
 • Prolegomena do rozważań o nauczaniu fizyki jutro
 • Wrocławska dydaktyka fizyki (1968-2017)
 • Z bibliotecznej półki
 • Odkryj smak fizyki (poświęcony pamięci Profesora Jerzego Przystawy)
 • Przyroda w liceum – poszukiwanie modelu nauczania
 • Eksperyment uczniowski w liceum

 

Łącznie opublikowano 125 tekstów. Spis zawartości w załączeniu.

Poniżej zestawienie wydanych w latach 2011-2017 edycji „Problemów dydaktyki fizyki”: