Książki prezentowane w tym dziale  zostały w większości opracowane  w ramach projektów realizowanych przez Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.

W projekcie „Edukacja małego dziecka”  realizowanym w latach 2002-2003 we współpracy z Centralnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej opublikowano książkę [1].

W ramach Regionalnego  Programu „Forum Edukacyjne Społeczeństwa Informacyjnego”  (2003-2005) opracowano książkę [2].

Dorobek studiów podyplomowych w zakresie ICT, języków obcych oraz drugiego przedmiotu  i kwalifikacyjnych studiów podyplomowych „Szkolny doradca zawodowy” - współfinansowanych przez budżet państwa oraz Europejski Fundusz Społeczny - realizowanych w latach 2005-2008 przedstawiono w [4-14, 16-17].

Na zakończenie projektu EuSTD-Web – European Teacher Professional Development for Science Education in a Web-based Environment (Project n⁰ 129455-CP-1-2006-PT-COMENIUS-C21) realizowanego w latach 2007-2009 opracowano książkę [18]

Zestawienie książek poniżej: